Parashkollorët obligativë: Shkollat nuk kanë vend për ta (VIDEO)

Parashkollorët obligativë: Shkollat nuk kanë vend për ta (VIDEO)

Edukimi parafillor që pritet të jetë obligativ nga viti tjetër, parashihet të ju paraqes problem disa shkollave.

Institucionet arsimore, të cilat janë në qytet, e që po vazhdojnë të jenë të mbingarkuara me nxënës, do të kenë nevojë sipas drejtueseve të tyre për anekse shtesë apo zgjidhje tjetër në mënyrë që të mundësojnë mbajtjen e mësimit për parashkollorët.

Mbase kjo do jetë e vështirë për një vit, andaj zgjidhje më afatshkurtër për komunat që do e kenë këtë telash mund të jetë bartja e të vegjëlve.

Për këta fëmijë do hartohen edhe materialet mësimore përkatëse.

Kronikë e përgatitur nga gazetarja Qëndresa Bellagoshi.