AKB dhe bizneset e mirëpresim rritjen e pagës minimale, por pa përjashtim të veteranëve të UÇK-së

AKB dhe bizneset e mirëpresim rritjen e pagës minimale, por pa përjashtim të veteranëve të UÇK-së

AKB-ja nga viti 2017 e ka mbështetur rritjen e pagës minimale nga 130-170€ në 250-264€, por pa i përjashtuar kategoritë tjera sociale dhe veteranët e UÇK-së.

Sipas një studimi të bërë nga AKB-ja, rritja e pagës minimale do të ndikoj pozitivisht në rritjen e standardit jetësor në qarkullimin e brendshëm të parasë mbi 42 milionë €.

“Kjo do të ndikoj dukshëm në përmirësimin e standardit jetësor të kategorive sociale. Vendim i vonuar por prapë se prapë i mirëpritur”, thekson AKB-ja.

Tutje thuhet se, nëse janë përjashtuar veteranët nga përfshirja e këtij Ligji për rritjen e pagës minimale, atëherë AKB-ja i propozon Qeverisë së Kosovës që Veteranët të ju përcaktohet paga mesatare në nivel vendi. /Kosova.info/