ASHAK-u mban konferencën “Drama shqipe: Fillimi i shekullit XI”

ASHAK-u mban konferencën "Drama shqipe: Fillimi i shekullit XI"

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, është duke organizuar konferencën ndërkombëtare ‘Drama shqipe: Fillimi i shekullit XI’.

Në këtë konferencë, ka marrë pjesë edhe Sabri Hamiti, i cili ka mbajtur kumtesën ‘Drama: Gjini e vështirë’.

Organizimi u bë nga seksioni i gjuhësisë dhe letërsisë.